RET locatie als leerling- bouwplaats


De renovatie van het voormalige kantoorgedeelte van de RET-remise aan de Sluisjesdijk staat inmiddels geheel in het teken van scholing en opleiding. Er zijn diverse leer- werktrajecten en arbeidstoeleidingstrajecten aan de renovatie gekoppeld. Veldacademie en Creatief Beheer ontwikkelen samen de methodiek.

Middels een arbeidstoeleidingstraject gefinancierd door het Initiatievenplatform van de Gemeente Rotterdam worden – langdurig – werklozen uit Rotterdam-Zuid (her)opgeleid met als uiteindelijk doel duurzame uitstroming naar reguliere banen. Het lokale bedrijfsleven participeert op verschillende vlakken in het project, onder andere door de koppeling van leermeesters met stagiaires aan de fysieke bouwopgave.

Studenten van het Albeda College (opleiding bouwkunde en elektrotechniek) en studenten van Zadkine (installatietechniek en human technology) ontwikkelden recentelijk een technisch bouwplan, inclusief kostenraming en een uitvoeringsplanning. Zij inventariseerden de wensen van – potentiele – gebruikers om de planvorming beter af te stemmen.

Bovenstaande trajecten vormen een belangrijke bevestiging voor de ontwikkelaar van het pand, de Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk. De Stichting stelt de algehele ontwikkeling van het pand in het teken van het creëren van sociaal- maatschappelijke meerwaarde voor Rotterdam Zuid.

 

sluisjesdijk entrance 1

sluisjesdijk entrance 2