Visie Havenbedrijf Rotterdam


Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) ontwikkelt de Waalhaven tot hét servicecluster van het Rotterdamse haven- en industriecomplex – een locatie voor bedrijven in de maritieme technische dienstverlening, maritieme industrie en breakbulk, die het haven logistieke proces ondersteunen. Ook de Sluisjesdijkpier maakt onderdeel uit van dit plan.

De Sluisjesdijkpier herbergt nu – anno 2013 – door de historische ontwikkeling een grote diversiteit aan bedrijven en is toe aan een upgrade. Het vastgoed is veelal verouderd en de inrichting van de buitenruimten is ongestructureerd. De ambitie is om de pier te transformeren tot een aantrekkelijke werkomgeving, een meer havengerelateerd terrein met maritiem dienstverlenende bedrijven. Om ook daadwerkelijk kennis- intensieve bedrijven met een hoogwaardige uitstraling aan te trekken, is het noodzakelijk een interessant vestigingsklimaat te creëren. Dit is mogelijk door het verbeteren van de openbare ruimte en het opstellen van flexibele stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden. Bij de transformatie worden diverse zaken tegelijk aangepakt. Met de vestiging van nieuwe bedrijven komt er nieuw vastgoed. De buitenruimte krijgt een kwalitatieve impuls door de herinrichting van de straatprofielen (hier is in 2013 mee gestart). Langs de rivier worden wandelboulevards aangelegd, en op de pier worden hier en daar kleinschalige parken gerealiseerd.

Tevens markeert de Sluisjesdijkpier, net als de oostelijke delen van de Waalhaven, de grens tussen de stad en de haven. De herontwikkelingsplannen van het (openbare) gebied verhogen de representativiteit, het leefklimaat en de veiligheid voor werknemers, omwonenden en recreanten en versterkt de verbinding tussen de haven en de stad.

projet port of rotterdam 1

projet port of rotterdam 2

De doelstellingen van deze visie en stedenbouwkundige richtlijnen zijn:

• Realiseren van een betere beeldkwaliteit Sluisjesdijkpier, zowel in de bebouwde als onbebouwde omgeving.
• Aanbrengen van een heldere structuur, door opdeling van het gebied in verschillende kaveltypologieën.
• Creëren van een goed vestigingsklimaat, door gerichte uitgifte en duidelijke locatie-eigenschappen, zodat het

Havenbedrijf Rotterdam bedrijven optimaal kan faciliteren.
• Verbeteren van de relatie haven-stad-rivier: zowel fysiek als qua beeldkwaliteit.
• Geleding van het gebied door aanleg van kleinschalige parken (pocketparken), zoals voorgesteld door West 8, ook bedoeld voor zichtlijnen en ‘het water’ naar de pier halen.
• Verhogen gebruiksmogelijkheden van de oevers door aanleg van boulevards en uitzichtpunten.
• Periode tot 2045 in beeld brengen.

Om alle ontwikkelingen in goede banen te leiden en de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, zijn heldere stedenbouwkundige richtlijnen opgesteld en stelt het Havenbedrijf Rotterdam aanvullende eisen aan de beeldkwaliteit. Dit document is ingedeeld per kaveltype op de pier (zelfstandig leesbaar) en geeft een eenduidige interpretatievoor architecten, ontwikkelaars en ondernemers in het gebied.

 

553579_436168569729734_1808439896_n