Biomassa


Naar aanleiding van contact met bouwgroothandel en timmerfabriek BPG-ITS Rotterdam is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een hout gestookte boiler installatie. Een dergelijke installatie verbrand efficiënt hout en levert warmte die gebruikt kan worden voor gebouwverwarming.

115412-Pyrot_Pyrotec_NL_05.pdf

Op de Sluisjesdijk bleken meerdere bedrijven te zitten die over afvalhout beschikken wat mogelijk ingezet kan worden. Deze bedrijven zijn benaderd en geïnventariseerd. Ook is een inventarisatie gemaakt van geïnteresseerde partijen in warmte van een hout gestookte installatie. Door hout in te zetten als brandstof voor verwarming wordt een grote besparing op aardgas gerealiseerd. Bovendien kan hout verbranden als COneutraal gezien worden, vrijkomend CObij verbranding wordt weer opgenomen in groeiend hout. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een exploitatie scenario en wordt er gesproken met leveranciers van hout gestookte boilerinstallaties om te beoordelen of deze business case gerealiseerd kan worden.

Produkte_M300_

41-300x300