News

Veel interesse voor Energie – Kennismarkt van Energielab


Het Energielab is een initiatief van Cofely, Havenbedrijf Rotterdam en Veldacademie, in samenwerking met BPG- ITS en het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS, Erasmus Universiteit Rotterdam). Het doel van Energielab is een gedeeltelijk- zelfvoorzienend, veerkrachtig en duurzaam vestigingsklimaat op de Sluisjesdijkpier te bevorderen, minder energie in de toekomst te verspillen, minder CO2 uit te stoten en bij te dragen aan het sociaal economisch welzijn van de aangrenzende wijken. Er worden programma’s, projecten en producten ontwikkeld door en voor de verschillende ondernemers.

Op 28 januari jl. werd de eerste Energie- Kennismarkt georganiseerd in het voormalige RET gebouw aan de Waalhaven Oostzijde. Dit gebouw wordt momenteel door Stichting Handelscompagnie Sluisjesdijk middels leer- werk trajecten, en in samenwerking met ondernemers in het gebied, gerenoveerd. De stichting wil met de herontwikkeling een brug slaan tussen de wijk en de haven met praktijkonderwijs.

Energiemarkt sluisjesdijkpier 7

Energiemarkt sluisjesdijkpier 8

Op de markt annex nieuwjaarsborrel presenteerden Cofely, BPG ITS, Havenbedrijf Rotterdam, RET, Waterschap Hollandse Delta, Dave Dekker, Warmtebedrijf Rotterdam en Watertaxi Rotterdam hun visie op het gebied van energiebesparing, duurzaam bouwen, sociale ontwikkeling, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vestigingsklimaat, zelfredzaamheid en participatie aan elkaar en aan de bezoekers.

Leerlingen van de praktijkopleiding LMC PrO verzorgden biologische hapjes en drankjes, terwijl de post graduate studenten van IHS interviews afnamen met alle partijen om de werkelijke wensen en behoeftes van de ondernemers te doorgronden. Zij gaan komende maanden aan de slag met het formuleren van een aantal concrete adviezen.

Het Energielab fungeert als platform voor kennisdeling met betrekking tot duurzame gebiedsontwikkeling en product ontwikkeling, met als doel gemeenschappelijke ideeën te realiseren. Er zal dan ook zeker een vervolg komen op deze geslaagde middag. Op de website www.sluisjesdijkpier.nl zijn de ontwikkelingen te volgen.

Interesse om kennis te maken met Energielab? mail ons via info@sluisjesdijkpier.nl

Energiemarkt sluisjesdijkpier 1

Energiemarkt sluisjesdijkpier 4

Reacties op de Energie – Kennismarkt van de partners van Energielab:

Havenbedrijf

Ik was erg blij om zo veel mensen op de energiemarkt te zien ondanks het vreselijke weer! De organisatie was uitstekend en het was makkelijk om te zien dat er veel inspanning was gepleegd. Ik bracht het grootste deel van de tijd door vragen van internationale studenten te beantwoorden:  hoe bevordert het Havenbedrijf  Rotterdam duurzame ontwikkeling? Nemen de bedrijven op Sluisjesdijjk lokale jeugd aan? Hoe kunnen de Gemeenschap en de verschillende bedrijven meer met elkaar aansluiten? Ik ontmoette ook bedrijven die interesse hebben in de ontwikkeling van duurzame energie op Sluisjesdijk pier.  Dus wat gebeurt er vervolgens? Ik kijk zelf uit naar de verdere samenwerking met onze partners zodat we kunnen bouwen op het werk dat tot nu toe is verricht.

 

Cofely

Met het gestripte casco van het oude RET kantoor aan de Sluisjesdijk als rauw, maar veelbelovend!, decor hebben we op de energiemarkt laten zien wat het onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden heeft opgeleverd. We  hebben aan de vele bezoekers uit kunnen leggen hoe we te werk zijn gegaan en wat voor kansen er liggen. Dat was ook te merken aan de sfeer en energie op de Energie- Kennismarkt. De stands waarop de deelnemers hun activiteiten toonden gaven een veelbelovend beeld van de toekomstige mogelijkheden op de dijk. Door de combinatie met de nieuwjaarsborrel zijn er ook nieuwe contacten gelegd. Een mooie basis voor een mooie Sluisjesdijkpier!

Energiemarkt sluisjesdijkpier 5

Energiemarkt sluisjesdijkpier 2

 

Veldacademie

De energiemarkt leverde voor ons een prettige en inhoudelijke kennismaking op met verschillende partijen betrokken bij de Sluisjesdijkpier. Rondom het thema energie en duurzaamheid werden zeer uiteenlopende ideeën gepresenteerd, van productontwikkeling tot en met de aanleg van een ecologische infrastructuur. Mede door de ongedwongen sfeer ontstond er een leuke wisselwerking tussen studenten, ondernemers en kennisinstituten. Wat ons betreft een mooie opmaat voor vervolgstappen zoals het opstarten van concrete samenwerking met het oog op realisatie.

 

BPG ITS

Een markt gerelateerd aan de huidige tijd, duurzaam, het juiste niveau, en heel veel informatie.
Verder waren de bezoekers bovenmatig geïnteresseerd en stelden verbazingwekkende vragen, kortom een verrassend positief initiatief.

Energiemarkt sluisjesdijkpier 10

Energiemarkt sluisjesdijkpier 11

IHS, Erasmus Universiteit Rotterdam

De Energie- Kennismarkt was een geslaagd evenement waar de belangrijkste partners op de Sluisjesdijkpier aanwezig waren. IHS-EUR was vertegenwoordigd door 15 internationale post-graduate (ICHUD) cursisten en drie medewerkers, met onze eigen statafel. Onze aanwezigheid op het evenement gaf ons de gelegenheid om de problemen en mogelijkheden op de Sluisjesdijkpier te verkennen zoals deze door de partners worden gezien. Het was dan ook een eye-opener voor onze ICHUD cursisten die nog weinig kennis over Nederland hebben. De partners die naar het evenement kwamen getuigen van de bereidheid om samen te werken en om de visie van een duurzame Sluisjesdijkpier waar te maken. Helaas waren er ook een aantal partners niet aanwezig wiens afwezigheid een gemiste kans is. Voor een volgende keer zou het aardig zijn als er een podium is waar de Veldacademie de visie voor het Energielab aan iedereen kan presenteren, ter plekke kan aansturen op betrokkenheid en feedback kan ontvangen voor deze visie.

Energiemarkt sluisjesdijkpier 9

Energiemarkt sluisjesdijkpier 3

Energiemarkt sluisjesdijkpier 6