Cofely


[…]De stands waarop de deelnemers hun activiteiten toonden gaven een veelbelovend beeld van de toekomstige mogelijkheden op de dijk. Door de combinatie met de nieuwjaarsborrel zijn er ook nieuwe contacten gelegd. Een mooie basis voor een mooie Sluisjesdijkpier!